Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych

 

Już wkrótce nastąpią zmiany w funkcjonowaniu zasad ochrony danych osobowych dla mieszkańców Unii Europejskiej.  Obowiązująca dotąd Dyrektywie 95/46/WE uchwalona w 1995 roku w świetle dynamicznych zmian w cyberprzestrzeni stała się już dalece nieaktualna

Planowane zmiany w zakresie ochrony danych osobowych dotyczą w szczególności:
•    Wprowadzenia prawa do bycia zapomnianym.
•    Wyraźnej  zgody danej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych
•    Ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych stronom trzecim
•    Kary za nieprzestrzegania zasad ochrony danych osobowych w wysokości 100 000 000 EUR lub 5% globalnego obrotu.
Projekt rozporządzenia  został opublikowany 15 grudnia 2015. Należy się liczyć z jego ostatecznym zatwierdzeniem w 2018 roku. Warto już zatem zacząć dostosowywać własne standardy bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych do zakładanych zmian