W ZGODZIE Z GIODO

Jak wzmocnić kompetencje zespołu w zakresie ochrony  danych osobowych

Ochrona danych osobowych w praktyce stomatologicznej jest wymogiem uregulowanym przepisami ustawy oraz towarzyszącymi jej rozporządzeniami wykonawczymi. Jest odpowiedzią na burzliwy rozwój Internetu i różnorodne możliwości komunikowania się online. Dotychczasowy model tradycyjnego porozumiewania się, pamiętający czasy Gutenberga, uzupełniony wynalazkiem Grahama Bella, zostaje wypierany przez inne, bardziej nowoczesne formy przepływu informacji, na dobre funkcjonujące w erze internetowej. Im większa jest jednak możliwość wymieniania danych, tym zarazem większa obawa i ryzyko dostania się ich w niepowołane ręce. Stąd zwiększona uwaga i troska Państwa o właściwe zabezpieczenie danych osobowych swoich obywateli.

Warto, w zawodzie lekarza i lekarza dentysty zadbać o właściwe zabezpieczenie danych osobowych pacjentów. Wzmacnia to wizerunek i reputację nie tylko lekarza lecz całego zespołu.