O AUTORZE

Administrator bezpieczeństwa informacji w podmiotach leczniczych oraz organach samorządu lekarskiego, doradca ds. rozwoju kariery, konsultant i wykładowca  z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania praktyką medyczną.

Prowadzi audyty z zakresu ochrony danych osobowych oraz zintegrowanego systemu zarządzania jakością. Opracowuje i wdraża dokumentacje ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Wdraża projekty z zakresie standardów obsługi pacjenta oraz komunikacji marketingowej.

Prowadzi innowacyjne projekty wymagające wszechstronnej wiedzy, umiejętności właściwej oceny sytuacji przed podjęciem decyzji oraz konsekwencji w dążeniu do celu.

Niniejsza strona poświęcona jest dobrej praktyce w organizacji i zarządzaniu gabinetem stomatologicznym. Nowe wyzwania stojące przed lekarzem dentystą i personelem w zakresie organizacji i prowadzenia praktyki lekarskiej wymagają ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności jak spełniać oczekiwania pacjentów, a zarazem pomyślnie rozwijać swoje miejsce pracy.