WIZERUNEK I REPUTACJA

Wizerunek i reputacja opiera się na relacjach z pacjentem, który przychodzi do podmiotu medycznego, ze środowiskiem w którym pracujemy, a także na wzajemnych interakcjach w pracy. Fundamentalną kompetencją psychospołeczną w tym zakresie jest umiejętność porozumiewania się z innymi.

…”W każdym zawodzie istnieją sytuacje esencjonalne, które odsłaniają jego twarz. I tak istotą medycyny jest spotkanie lekarza z chorym. (…). Trzeba wysłuchać opowieści chorego, pamiętając, że dla opowiadającego jest to sytuacja pierwszorzędna, a dla słuchającego, że któraś z tych opowieści może stać się jego własną historią, jego chorobą…”

Z wykładu profesora Andrzeja Szczeklika