STRATEGIA ROZWOJU

Tworzenie strategii rozwoju podmiotu udzielającego świadczeń leczniczych
W prowadzeniu podmiotu medycznego, oprócz fachowej wiedzy medycznej oraz kompetencji całego personelu, konieczna jest również długofalowa wizja jego rozwoju. Na tej podstawie tworzy się strategię zmian i określa konkretne plany działań. Kolejny krok to wdrażanie planów i okresowa ocena wyników.
Aby ten proces zapoczątkować niezbędna jest drobiazgowa analiza stanu wyjściowego. Dotyczy ona między innymi następujących obszarów:

  •     administracja (zasady, procedury, regulaminy),
  •     ewidencja pacjentów ( m in. system zarządzania leczeniem, rejestrowanie wizyt)
  •     finanse (budżety, przychody)
  •     marketing ( logo podmiotu, materiały informacyjne dla pacjenta, broszury, zawartość strony internetowej, system szkoleń personelu)
  •     personel (dane poszczególnych pracowników, system oceny pracy i rozwoju)

Opracowana strategia rozwoju podmiotu musi być zdefiniowana w każdym z tych obszarów. Stan pożądany opisuje się w czasie, określa kamienie milowe zmian i przypisuje poszczególnym osobom określone działania.

Można ten proces prowadzić we własnym zakresie, czasami warto jednak zasięgnąć porady konsultanta, który ma doświadczenie w zarządzaniu strategicznym, a także dystans pozwalający na obiektywizm w formułowaniu wniosków i śledzeniu zmian. Unikamy w ten sposób wielu kosztownych błędów i przyśpieszamy proces rozwoju z korzyścią dla siebie i całego zespołu.