Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. O czym warto pamiętać

Ochrona danych

Garść faktów:

  1. Ochrona danych osobowych wymagana jest przepisami ustawy i rozporządzeń
  2. Oprócz odpowiedniej dokumentacji przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej i elektronicznej wymagane są procedury bezpieczeństwa zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzeń
  3. Podstawowy i najważniejszy dokument to Polityka Bezpieczeństwa odpowiadająca specyfice praktyki lekarskiej
  4. Z Polityki Bezpieczeństwa wynika zakres  i rodzaj pozostałych dokumentów
  5. Podstawą sporządzenia dokumentacji jest audyt zgodności bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych z przepisami prawnymi
  6. Audyt bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i aktualizacja dokumentacji wymagana jest okresowo przy każdej zmianie warunków technicznych i organizacyjnych przetwarzania danych osobowych